Privacy policy

Privacy statement Healthyfoodcompany.nl

 

Inleiding

Healthyfoodcompany.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar webshop van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Healthyfoodcompany.nl houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Healthyfoodcompany.nl, Heemstraweg 123d, 6651KH te Druten.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Healthyfoodcompany.nl gegevens vast. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld een klantenaccount aanmaakt of u op een nieuwsbrief abonneert, bestellingen plaatst of anderszins contact heeft met Healthyfoodcompany.nl. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interessen.

Healthyfoodcompany.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening, interne bedrijfsvoering en om eventueel klanten van (nieuwe) producten en diensten van Healthyfoodcompany.nl te voorzien. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Healthyfoodcompany.nl. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Healthyfoodcompany.nl.

 

Afmelden

Healthyfoodcompany.nl houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Healthyfoodcompany.nl geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@bogijn.nl of schriftelijk bij Healthyfoodcompany.nl, Energieweg 7, 6651KT te Druten. Daarnaast is het mogelijk om in iedere commerciële email u gemakkelijk af te melden voor deze emails. Dit gaat door middel van de hyperlink onderaan deze emails.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennis nemen van de persoonlijke informatie die Healthyfoodcompany.nl over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Healthyfoodcompany.nl, Energieweg 7, 6651KT te Druten of via info@bogijn.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Healthyfoodcompany.nl met uw gegevens omgaat. Ook kunt u naar dit emailadres een mails turen wanneer u het op prijs stelt dat wij al uw gegevens uit onze database verwijderen voor u.

 

SSL-verbinding

Om veiligheid en privacy te kunnen garanderen gebruiken wij bij al onze contactformulieren en in ons bestelproces een beveiligde SSL-verbinding met geldige SSL-certificaten.

 

Klikgedrag en IP-adres

Op de webshop van Healthyfoodcompany.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de webshop te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de webshop te zetten. Op deze wijze kan Healthyfoodcompany.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  Om dit te kunnen doen maakt Healthyfoodcompany.nl ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit  IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de webshop wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor geeft.

 

Gebruik van Cookies door Healthyfoodcompany.nl

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Healthyfoodcompany.nl gebruikt cookies om het navigeren in de webshop te vergemakkelijken, om het gebruik van de webshop te kunnen analyseren en om daarmee de webshop te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Healthyfoodcompany.nl maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Healthyfoodcompany.nl. Maar ook als u ingelogd bent bij Healthyfoodcompany.nl kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor de webshop van Healthyfoodcompany.nl is uw emailadres de gebruikersnaam.

 

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn, dit omdat deze noodzakelijk zouden kunnen zijn voor de werking van de Healthyfoodcompany.nl webshop.

 

Healthyfoodcompany.nl webshop

Op de webshop van Healthyfoodcompany.nl treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Healthyfoodcompany.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Wijzigingen

Healthyfoodcompany.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Healthyfoodcompany.nl.