Disclaimer

Disclaimer Healthyfoodcompany

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webshop: iedere webshop waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webshop;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webshop gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webshop. Door de webshop te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webshop regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
 4. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever mag de webshop naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
 6. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webshop of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
 8. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webshop, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webshop dienen gericht te worden tot de uitgever.

Copyright © Alle rechten voorbehouden, Healthyfoodcompany.nl.